ekološka udruga ČIOPA

 
 
početna
o udruzi
projekti
kontakt
 

opis projekta | glavata želva | markiranje | povratak u more

PROJEKT
"UPOZNAJMO I SPASIMO GLAVATU ŽELVU (Caretta caretta)"
SAŽETAK PROJEKTA
Glavata želva (Caretta caretta) je vrsta morske kornjače, koja kao i kopnene kornjače spada u drevni red Chelonia. Morske su kornjače jedini gmazovi koji naseljavaju Sredozemno i Jadransko more. Danas se ubrajaju među najugroženije organizme, stoga su zaštićene brojnim nacionalnim i međunarodnim zakonima. U Hrvatskoj su zaštićene od 1995. na temelju Zakona o zaštiti prirode (NN 30/94), te Pravilnika o zaštiti pojedinih vrsta gmazova (Reptilia) (NN 47/95). Od sedam vrsta morskih kornjača, u Jadranu su kao i u Sredozemlju, zabilježene tri vrste: sedmopruga kornjača (Dermochelys coriacea) - zabilježena nekoliko puta; zelena želva (Chelonia mydas) - naseljava uglavnom istočni dio Sredozemlja, u Jadranu je sa sigurnošću zabilježena u novije vrijeme; i kao treća glavata želva (Caretta caretta), najčešća i najraširenija vrsta Sredozemlja i Jadrana. Glavata je želva česta u priobalnom moru gdje se hrani pridnenim životinjama – žarnjacima, bodljikašima, rakovima, mekušcima, a povremeno i ribom. U Jadranu su česti nalazi odraslih želvi koje su bile označene pri odlaganju jaja na plažama Grčke, a ima i nalaza mladih tek izleglih iz jaja. Za dolazak i odlazak iz Jadrana, želve koriste morske struje. Tijekom zime želve miruju na morskom dnu.

Glavata želva je već odavno na svjetskoj listi ugroženih životinja. Brojnost u Jadranu je nepoznata. Vrsta je ugrožena izlovom radi ilegalne prodaje kao suvenira, onečišćenjem mora plastičnim predmetima koje želve progutaju, onemogućavanjem gniježđenja zbog korištenja pjeskovitih plaža u turizmu, ugibanjem zbog slučajnog ulova ribarskim mrežama...
uginula kornjača
kornjača uginula slučajnim ulovom ribarskom mrežom

CILJ PROJEKTA
Opći cilj ovog projekta je označavanje/markiranje glavate želve koja se nalazi na oporavku nakon izbavljenja iz ribarske mreže i njeno puštanje u priobalni dio Jadranskog mora na području Grada Dubrovnika. Nadalje, cilj je i snimanje poučnog video materijala o postupku markiranja i puštanja želve natrag u more, izrada informativno-poučnog letka u svezi s općim biološko-ekološkim značajkama života glavate želve, te izrada web stranice o samom projektu.

SVRHA I PRIMJENA PROJEKTA
Svrha ovog projekta je edukacija u svezi s očuvanjem biološke raznolikosti mora na području Grada Dubrovnika prikazano primjerom spašavanja jedne jedinke zakonom zaštićene vrste glavate želve. Izradom i prezentacijom video materijala, brošure i web stranice s podacima o glavatoj želvi, te programom praćenja želve na ovom području, želi se potaknuti očuvanje mora i živoga svijeta u moru. Tijekom prezentacije spomenutih materijala potrebito je pozvati nevladine udruge i škole, kako bi se što veći broj građana Grada Dubrovnika upoznao s projektom. Web stranicom omogućit će se dostupnost podataka o glavatoj želvi većem broju građana ne samo Grada Dubrovnika, nego i šire. Tiskanjem edukativnih letaka o zaštićenoj glavatoj želvi i predstavljanjem turističkim zajednicama, marinama, te objavljivanjem obrazaca za unos podataka o nalazu bilo markiranih, bilo nemarkiranih glavatih želvi na web stranici, moći će se doći do podataka o njihovom kretanju. Stvaranje lokalne informativne mreže, naročito među ribarima, puno će pripomoći razumijevanju stanja u kojem se trenutačno nalazi populacija ove izuzetno ugrožene vrste. Osim toga podaci će biti dostupni i turistima, te će se i na taj način proširiti i obogatiti i turistička promidžba grada Dubrovnika.


snimio Damir Mušin

snimio Damir Mušin

snimio Damir Mušin

ŠTO JE DO SADA URAĐENO?
U protekle dvije godine u suradnji s ribarima i znanstvenim institucijama uspješno smo markirali i vratili nazad u more pet jedinki glavate želve koje su nađene zapletene u ribarskim mrežama. Jednoj jedinki ove vrste, također nađenoj zapletenoj u mreži, osigurani su uvjeti preživljavanja u prikladnim bazenima. Nakon njenog oporavka te stručne obrade, jedinku je potrebito vratiti nazad u more.


Glavata želva vraćena natrag u more

PLAN RADA I OČEKIVANI REZULTATI
Na temelju prikupljenih podataka pripremnog rada, markiranja i postupaka vraćanja glavate želve u more bit će moguće izraditi edukativni video materijal, informativno-edukativne letke i web stranicu koji će se koristiti u svrhu edukacije građana i turista, te organizirati javno predavanje na temu zaštite morskih kornjača.

informativno-edukativni letak
informativno-edukativni letak

informativno-edukativni letak

©2003.-2012. Ekološka udruga "Čiopa" Sva prava pridržana.