ekološka udruga Čiopa - Dubrovnik

ekološka udruga ČIOPA

ekološka udruga Čiopa - Dubrovnik
 
 
početna
o udruzi
projekti
kontakt
 

opis projekta | Mrkan i Bobara | Galebovi (Laridae)| galeb klaukavac | posjeti Mrkanu i Bobari

PROJEKT
"GALEB KLAUKAVAC, SIMBOL JADRANSKOG MORA"

SAŽETAK PROJEKTA
Galeb klaukavac (Larus cachinnans, Pallas 1811) je vrlo česta i prepoznatljiva stanarica priobalnog područja Dubrovnika i okolice. Ova ptica pripadnik porodice galebova najveći dio svog života provodi na moru, gdje se zadržava po lukama, većim uvalama i morskim kanalima između otoka. Obalni dio malokad napušta i rijetko se nađe na pučini. Naseljava manje, puste otočiće gdje se leže u velikom broju. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji najveće se kolonije nalaze na otocima Mrkanu, Bobari i Supetru kod Cavtata, zaštićenom dijelu prirode - posebnom ornitološkom rezervatu. Ove su kolonije istovremeno i najjužnije kolonije galebova u našoj zemlji. Manje se skupine legu i još na nekim drugim mjestima na području obalnog dijela naše županije. Glavnu hranu ove vrste sačinjavaju ribe, manje životinje i razni otpaci što ih nalazi na moru ili kopnu. Galeb klaukavac se često može vidjeti na mjestima gdje je u mogućnosti jednostavno doći do hrane (smetlišta i sl.).

galeb klaukavac

CILJ PROJEKTA
Cilj ovog projekta je praćenje kolonije galeba klaukavca na otocima Mrkanu i Bobari, naročito za vrijeme gniježđenja. Na taj način možemo dobiti uvid u strukturu i veličinu populacije koja se gnijezdi, te odrediti broj parova i gnijezda, čime bismo mogli stvoriti model dinamike populacije galeba klaukavca. Tijekom ovog projekta snimit će se fotografski i video materijal, te izraditi prigodna brošura koja će služiti boljem poznavanju ove vrlo česte i prepoznatljive stanarice naše okolice.

SVRHA I PRIMJENA PROJEKTA
Svrha ovog projekta je obrazovanje u svezi s očuvanjem biološke raznolikosti priobalnog područja Grada Dubrovnika na primjeru praćenja ponašanja galeba klaukavca prilikom gniježđenja u koloniji. Izradom brošure i video zapisa s podacima u svezi s gniježđenjem galeba klaukavca, te programom zaštite njegove kolonije, potiče se očuvanje priobalnog područja i njegovog živog svijeta. Tijekom prezentacije spomenutih materijala potrebno je pozvati škole i nevladine udruge, kako bi se što veći broj građana Grada Dubrovnika educirao.

brošura o galebu klaukavcu
brošura o galebu klaukavcu
brošura o galebu klaukavcu

DOSADAŠNJE SPOZNAJE
Posebni ornitološki rezervat, otočići Mrkan, Bobara i Supetar kod Cavtata, najjužnije su kolonije galebova klaukavaca u našoj zemlji. Praćenjem relevantne literature i osobnim opažanjima došli smo do spoznaje da je ova kolonija najveća u našoj županiji. Zbog navedenih činjenica ova kolonija ima posebnu važnost, ne samo sa ornitološkog stanovišta, već i sa opće ekološkog i potencijalno zanimljivog turističkog značaja.

Mrkan i Bobara


©2003.-2012. Ekološka udruga "Čiopa" Sva prava pridržana.